Onze school

Personeel
Leen Roden
Directie
Schoolbestuur

Onze school bouwt haar werking uit dankzij de ondersteuning en de begeleiding van het schoolbestuur.
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke bij elke beslissing die de school neemt.

V.Z.W. Katholiek Onderwijs Halen Herk-de –Stad
Veearts Strauwenlaan 5
3540 Herk-de-Stad

Voorzitter: Lode Robben
Ondervoorzitter: Anne Van Schoor
Coördinerend directeur: Viviane Cornelissen

Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen.

Voorzitter: Jacqueline Giebens
Leden:
  Ouders: Irina Gerrits, Lien Van Zundert
  Personeel: Ann Camps, Julie van Weert
  Lokale gemeenschap: Jaklien Das, Jacqueline Giebens
  Directie: Leen Roden

Ouderraad

Meer info van de ouderraad vind je op onze website.